18 noiembrie 2016

FORUMUL NATIONAL

 • al expertilor si specialistilor in achizitii publice
INSCRIE-TE!

Scopul

Scopul evenimentului este de a informa, dezbate si clarifica cele mai importante aspecte legate de materia achizitiilor publice in Romania in contextul noii reforme din domeniu si se adreseaza atat autoritatilor publice locale si centrale cat si operatorilor economici interesati de participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica.

01

Agenda eveniment

Welcome Coffee

 

Sesiunea I (Dezbateri)

1. Strategia nationala privind achizitiile publice.
2. Autoritati contractante din perspectiva noilor legi.
3. Praguri.
4. Exceptari.
5. Achizitii mixte.
6. Activitati de achizitie centralizate si achizitii comune ocazionale.
7. Reguli generale de participare:

 • Operatori economici.
 • Contracte rezervate.
 • Confidentialitate.
 • Reguli de evitare a conflictului de interese.
 • Reguli aplicabile comunicarilor.
 • Controverse privind evitarea intelegerilor intre companii

Lunch Break

 

Sesiunea II (Dezbateri)

8. Etapa de planificare si pregatire a achizitiilor publice:

 • Strategia de contractare – aspecte si exemplificari practice.
 • Strategia anuala de achizitii.
 • Planul anual de achizitii.
 • Consultarea pietei; aspecte si exemplificari practice ale consultarii pietei.
 • Modaliti de atribuire a contractelor de achizitie publica.
 • Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.
 • Impartirea pe loturi.
 • Elaborarea documentatiei de atribuire. Oferte alternative.
 • Criterii de calificare si selectie: motive de excludere, criterii privind capacitatea pentru operatorii economici, subcontractanti si sustinatori.
 • Sustinerea unui tert.
 • Criterii de atribuire.
 • Documentul unic de achizitie european. E-certis; aspecte si exemplificari practice ale consultarii pietei.
 • Liste oficiale ale operatorilor economici agreati si certificarea de catre organisme de drept ublic sau privat.
 • Cataloage electronice.
 • Reguli de publicitate privind achizitiile publice.

Coffee Break

 

Sesiunea III (Dezbateri)

9. Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire:

 • Numirea comisiei de evaluare.
 • Rolul expertilor cooptati in evaluare.
 • Evalurea ofertelor.
 • Finalizarea procedurii de atribuire.
 • Informarea candidatilor.
 • Incheierea contractului de achizitie publica.
 • Dosarul achizitiei.
 • Raportul procedurii de atribuire.

10. Executarea contractului de achizitie publica:

 • Subcontractarea;
 • Modificarea contractului de achizitie publica;
 • Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica.
 • Legislatia aplicabila contractelor semnate dupa data de 26 mai pentru proceduri derulate conform OUG 34/2006.

11. Controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

12. Contestarea:

 • Notificarea prelabila. Conditii. Termene. Efecte;
 • Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala (CNSC). Conditii. Termene;
 • Suspendarea procedurii. Suspendarea solutionarii contestatiei de catre CNSC;
 • Solutionarea contestatiei. Studierea dosarului cauzei. Concluzii scrise si precizari. Interventia;
 • Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul;
 • Plangerea impotriva deciziei Consiliului. Conditii. Instanta competenta. Suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului pana la solutionarea cauzei. Cautiunea.

02

Speakeri invitati

 • Signature Theme
  Corneliu Burada
  Expert in achizitii publice
 • Signature Theme
  Adriana Vancica
  Expert in achizitii publice
 • Signature Theme
  Dragos Nedelea
  Reprezentant al A.N.S.A.
 • Signature Theme
  Roxana Voicu
  Expert in achizitii publice

Adresabilitate

 • Autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice (atat manageri, cat si functionari implicati direct in procesul de achizitii): administratia locala, administratia centrala sau alte institutii;
 • Personalului din cadrul societatilor comerciale care participa la procedurile de achizitii publice;
 • Specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor;
 • Firmelor private care beneficiaza de finantari europene si care trebuie sa realizeze achizitii conform legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
 • Potentialilor manageri de proiect din mediul de afaceri, societatea civila si institutii publice sau persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii;
 • Persoanelor dornice sa isi imbunatateasca activitatea, indiferent de domeniu, prin acumularea de cunostine si dobandirea de abilitati care sa le permita o mai buna planificare, organizare, implementare si monitorizare a activitatii.
03

Pret

Inregistreaza-te